Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S

+45 72 21 74 00
star@star.dk

Kontaktperson:
Birgit Ottosen
+45 72 21 74 53
bot@star.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Selvaktiveringsgrupper for Seniorer

foundation detail Fonde 6d672a95-9ef4-46a5-8796-50088d519e0b Always active https://www.fonde.dk//images/Media/194180151/Styrelsen-for-arbejdsmarked-og-rekruttering.png https://www.fonde.dk//images/Media/194180151/Styrelsen-for-arbejdsmarked-og-rekruttering_thumb.jpg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Selvaktiveringsgrupper for Seniorer 2013-12-12T13:37:08 43 Offentlig pulje

Formålet med puljen er, at ledige personer over 50 år opnår ordinære job på arbejdsmarkedet samt at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen.

Puljen kan søges af foreninger med mindst 25 medlemmer.

Puljens målgruppe er ikke-beskæftigede, jobsøgende personer over 50 år. Målgruppen omfatter forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede, jobsøgende efterløns- eller fleksydelsesmodtagere, pensionister (herunder førtidspensionister) og fritstillede. Desuden omfattes personer ansat i seniorjob og jobsøgende ledige uden offentlig forsørgelse.

For at kunne modtage tilskud til etablering af en selvaktiverings gruppe (seniornetværk) samt iværksættelse af netværksaktiviteter skal den ansøgende forening være formelt etableret på en stiftende generalforsamling med vedtægter, hvoraf formålet med foreningen skal fremgå klart.

Styrelsen vil i behandlingen af ansøgninger tilstræbe en geografisk spredning af netværk, så ledige seniorer i hele landet har mulighed for at melde sig ind i et netværk.

Styrelsen prioriterer endvidere netværk, der fokuserer på initiativer, som erfaringsmæssigt giver de bedste resultater i forhold til formålet, fx jobsøgning, direkte virksomhedskontakt og markedsføring.

Tilskuddet kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 250.000 kr.

Formålet med puljen er, at ledige personer over 50 år opnår ordinære job på arbejdsmarkedet samt at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen.

Puljen kan søges af foreninger med mindst 25 medlemmer.

Puljens målgruppe er ikke-beskæftigede, jobsøgende personer over 50 år. Målgruppen omfatter forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede, jobsøgende efterløns- eller fleksydelsesmodtagere, pensionister (herunder førtidspensionister) og fritstillede. Desuden omfattes personer ansat i seniorjob og jobsøgende ledige uden offentlig forsørgelse.

For at kunne modtage tilskud til etablering af en selvaktiverings gruppe (seniornetværk) samt iværksættelse af netværksaktiviteter skal den ansøgende forening være formelt etableret på en stiftende generalforsamling med vedtægter, hvoraf formålet med foreningen skal fremgå klart.

Styrelsen vil i behandlingen af ansøgninger tilstræbe en geografisk spredning af netværk, så ledige seniorer i hele landet har mulighed for at melde sig ind i et netværk.

Styrelsen prioriterer endvidere netværk, der fokuserer på initiativer, som erfaringsmæssigt giver de bedste resultater i forhold til formålet, fx jobsøgning, direkte virksomhedskontakt og markedsføring.

Tilskuddet kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 250.000 kr.

Seneste relaterede nyheder

Kommuner kan ansøge om flere midler fra puljen til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje

Kommuner kan ansøge om flere midler fra puljen til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje.

Ny pulje til forsøg med idræt i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser

Fra en ny pulje kan der søges om tilskud til projekter, der skal afprøve brug af idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser.

Bliv en del af Flere skal med 2

En ny pulje skal udbrede og forankre Flere skal med-indsatsen, så endnu flere borgere kan få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • Løbende

Kategori:

  • Arbejdsmarked
  • IT og medier
  • Uddannelse

Fondstype

  • Offentlig pulje
2020-04-17T19:35:20

Sidst opdateret

  • 17. april 2020