Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S

+45 72 22 74 00
sst@sst.dk

Kontaktperson:
Abelone Løgstrup
+45 93 59 01 68
kaal@sst.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Sundhedsstyrelsen - Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen

foundation detail Fonde 485d4a8e-bfa4-467a-aa4a-527491e657cf None https://www.fonde.dk//images/Media/193143947/Sundhedsstyrelsen.png https://www.fonde.dk//images/Media/193143947/Sundhedsstyrelsen_thumb.jpg Sundhedsstyrelsen - Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen 2020-04-18T20:43:46 42 Offentlig pulje

Formålet med puljen er at understøtte nye initiativer og indsatser, der skal: 

 • Sikre flere og bedre aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende.
 • Sikre fleksibilitet i aflastningstilbuddene, så de eksempelvis også omfatter behovet for støtte og aflastning aften, weekend og i døgntilbud.
 • Sikre pårørende frirum for sygdommen.

Puljen kan søges af kommuner. I forbindelse med ansøgningen kan der etableres partnerskaber eller indgås samarbejdsaftaler med andre kommuner. Ansøgningspuljen er på i alt 39 mio. kr. fordelt over årene 2020-2023.

Der kan ansøges om midler til:

 • Løn til projektledelse og projektansatte samt evt. undervisere
 • Konsulentbistand (i nødvendigt og begrænset omfang)
 • Udvikling og formidling af materialer og metoder, der er afgørende for projektets gennemførelse
 • Udgifter i relation til samarbejde med frivilligcentre samt frivillige foreninger
 • Transport (kørselsudgifter efter statens lave takst)
 • Egenevaluering i begrænset omfang med henblik på at få viden om projektets virkning samt understøtte projektets forankring efter puljens udløb
 • Revision af regnskab for projektet.

NB! Som følge af COVID-19 udskydes ansøgningsfristen til efter 7. maj. Ny ansøgningsfrist oplyses senere. Sundhedsstyrelsen svarer gerne på spørgsmål om puljen. Ny frist for fremsendelse af spørgsmål oplyses senere.

Formålet med puljen er at understøtte nye initiativer og indsatser, der skal: 

 • Sikre flere og bedre aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende.
 • Sikre fleksibilitet i aflastningstilbuddene, så de eksempelvis også omfatter behovet for støtte og aflastning aften, weekend og i døgntilbud.
 • Sikre pårørende frirum for sygdommen.

Puljen kan søges af kommuner. I forbindelse med ansøgningen kan der etableres partnerskaber eller indgås samarbejdsaftaler med andre kommuner. Ansøgningspuljen er på i alt 39 mio. kr. fordelt over årene 2020-2023.

Der kan ansøges om midler til:

 • Løn til projektledelse og projektansatte samt evt. undervisere
 • Konsulentbistand (i nødvendigt og begrænset omfang)
 • Udvikling og formidling af materialer og metoder, der er afgørende for projektets gennemførelse
 • Udgifter i relation til samarbejde med frivilligcentre samt frivillige foreninger
 • Transport (kørselsudgifter efter statens lave takst)
 • Egenevaluering i begrænset omfang med henblik på at få viden om projektets virkning samt understøtte projektets forankring efter puljens udløb
 • Revision af regnskab for projektet.

NB! Som følge af COVID-19 udskydes ansøgningsfristen til efter 7. maj. Ny ansøgningsfrist oplyses senere. Sundhedsstyrelsen svarer gerne på spørgsmål om puljen. Ny frist for fremsendelse af spørgsmål oplyses senere.

Seneste relaterede nyheder

Pulje til aflastning af pårørende til mennesker med demens

Frivillige foreninger og organisationer kan fra i dag søge om tilskud til aflastende aktiviteter der skal tilgodese pårørende til mennesker med demens, fx samboende,...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

 • Offentlig pulje

Sidst opdateret

 • 18. april 2020