Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S

+45 72 22 74 00
sst@sst.dk

Kontaktperson:
Nanette Fournier Kruse
+45 29 67 86 90
nabf@sst.dk

  Besøg fonden
  tilbage

Sundhedsstyrelsen - Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

foundation detail Fonde 1b3f994a-fee7-4d1e-962b-162c3b13b6ba No application https://www.fonde.dk//images/Media/193143947/Sundhedsstyrelsen.png https://www.fonde.dk//images/Media/193143947/Sundhedsstyrelsen_thumb.jpg Sundhedsstyrelsen - Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre 2019-03-17T16:38:30 41 Offentlig pulje

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 afsat midler til initiativet ”Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”. Der er afsat 35,0 mio. kr. til puljen.

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, private aktører og civilsamfund til, evt. i samarbejde, at ansøge om puljemidler til at forebygge og håndtere ensomhed og mistrivsel blandt ældre med et særligt fokus på ældre mænd.

Undersøgelser af befolkningens trivsel viser, at ældre borgere er særligt udsatte for ensomhed og mistrivsel mv. Der er mange årsager til dårlig trivsel, stress og ensomhed, herunder mangel på mening med livet, mangel på fællesskaber og nære relationer samt trygge omgivelser.

Puljen kan søges af kommuner, private aktører og civilsamfund, evt. i samarbejde.

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.

 

NB! Afventer ansøgningsfrist. 

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 afsat midler til initiativet ”Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”. Der er afsat 35,0 mio. kr. til puljen.

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, private aktører og civilsamfund til, evt. i samarbejde, at ansøge om puljemidler til at forebygge og håndtere ensomhed og mistrivsel blandt ældre med et særligt fokus på ældre mænd.

Undersøgelser af befolkningens trivsel viser, at ældre borgere er særligt udsatte for ensomhed og mistrivsel mv. Der er mange årsager til dårlig trivsel, stress og ensomhed, herunder mangel på mening med livet, mangel på fællesskaber og nære relationer samt trygge omgivelser.

Puljen kan søges af kommuner, private aktører og civilsamfund, evt. i samarbejde.

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.

 

NB! Afventer ansøgningsfrist. 

Seneste relaterede nyheder

Ny pulje skal forebygge udadreagerende adfærd på ældreområdet

Borgere med fx en demenssygdom kan have svært ved at sortere i de sanseindtryk, de får fra deres omgivelser.

Tilmeld dig gratis temadage om værdighed i ældreplejen

Nu er der åbnet for tilmelding til tre temadage om ernæring, livskvalitet og selvbestemmelse fra Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig ældrepleje.

Nu kan der igen søges fra puljen om immunterapi

Ansøgere kan nu søge om penge til at styrke forskningen og udviklingen inden for immunterapi i forbindelse med kræftsygdom. Ansøgningsfristen er den 2. september 2019.

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • Kan ikke søges

Kategori:

  • Samfund og velfærd
  • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

  • Offentlig pulje
2020-01-09T14:03:28

Sidst opdateret

  • 9. januar 2020