Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14,
2300 København S

+45 72 21 88 00
bolig@tbst.dk

Kontaktperson:
Søren Buggeskov
sbug@tbst.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - Tilskud til inklusionsboliger

foundation detail Fonde 04f48f19-e7b4-499f-a834-af4bff2a205d Always active https://www.fonde.dk//media/2573332/trafik-bygge-og-boligstyrelsen.gif https://www.fonde.dk//media/2573332/trafik-bygge-og-boligstyrelsen_thumb.jpg Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - Tilskud til inklusionsboliger 2017-04-18T09:35:11 43 Offentlig pulje

Der kan ydes tilskud til etablering og drift af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer. Størrelsen af tilskuddet fastlægges i støttetilsagnet på grundlag af en fælles ansøgning fra boligorganisationen og kommunalbestyrelsen.

Der er tale om midlertidige lejeboliger med tilknyttet socialpædagogisk bistand. Boligerne skal etableres i almene familieboliger, herunder som almene familieboligbofællesskaber.

Tilskud kan ydes til:

 • Ombygning og indretning der gør boligerne mere egnede som inklusionsboliger (engangstilskud)
 • Løbende tilskud til nedsættelse af huslejen (der kan ydes støtte i højst 15 år efter projektets iværksættelse)
 • Løbende tilskud til socialpædagogisk bistand (der kan ydes støtte i højst 15 år efter projektets iværksættelse)
 • Refusion af tab på udgifter til istandsættelse ved fraflytning (der kan ydes støtte i højst 15 år efter projektets iværksættelse inden for dertil afsat beløb)

Ved ansøgningen skal benyttes et ansøgningsskema, der indsendes til bolig@tbst.dk. Tegninger i større format end A4 kan indsendes på papir til:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
Edvard Thomsens Vej 14, 
2300 København S. 
att. Center for Bolig

Det skal fremgå af ansøgningen, at tegninger samtidig afsendes med post.

Der kan ydes tilskud til etablering og drift af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer. Størrelsen af tilskuddet fastlægges i støttetilsagnet på grundlag af en fælles ansøgning fra boligorganisationen og kommunalbestyrelsen.

Der er tale om midlertidige lejeboliger med tilknyttet socialpædagogisk bistand. Boligerne skal etableres i almene familieboliger, herunder som almene familieboligbofællesskaber.

Tilskud kan ydes til:

 • Ombygning og indretning der gør boligerne mere egnede som inklusionsboliger (engangstilskud)
 • Løbende tilskud til nedsættelse af huslejen (der kan ydes støtte i højst 15 år efter projektets iværksættelse)
 • Løbende tilskud til socialpædagogisk bistand (der kan ydes støtte i højst 15 år efter projektets iværksættelse)
 • Refusion af tab på udgifter til istandsættelse ved fraflytning (der kan ydes støtte i højst 15 år efter projektets iværksættelse inden for dertil afsat beløb)

Ved ansøgningen skal benyttes et ansøgningsskema, der indsendes til bolig@tbst.dk. Tegninger i større format end A4 kan indsendes på papir til:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
Edvard Thomsens Vej 14, 
2300 København S. 
att. Center for Bolig

Det skal fremgå af ansøgningen, at tegninger samtidig afsendes med post.

Seneste relaterede nyheder

Tilskud til inklusionsboliger

Den 1. juli 2016 vedtog Folketinget en lovændring, der gør det muligt at yde støtte til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Løbende

Kategori:

 • Samfund og velfærd

Fondstype

 • Offentlig pulje
2019-04-21T21:49:27

Sidst opdateret

 • 21. april 2019