Ville Heises Legat
v/ Eva Hage
Steen Billes Gade 7B
8200 Aarhus N

eva@villeheise.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Ville Heises Legat

foundation detail Fonde 098f3815-4f72-4d80-a641-061696992a80 Every Year https://www.fonde.dk//media/215849/ville_heises.png https://www.fonde.dk//media/215849/ville_heises_thumb.jpg Ville Heises Legat 2013-12-12T14:03:20 44 Privat fond

Ville Heises Legat har til formål at støtte socialpædagogiske og medicinske projekter for børn og unge. Legatet støtter projekter til gavn for børn og unge op til omkring 25 år.

Legatet har tre årlige uddelinger henholdsvis i april, august og november.

Legatportioner til medicinske projekter, hovedsagligt i form af introduktions- og scholarstipendiater, uddeles kun én gang årligt i august med ansøgningsfrist den 1. juni.

Ansøgningsfrister for socialpædagogiske ansøgninger er den 15. marts, den 15. juli og den 15. oktober.

Legatet støtter fortrinsvis projekter, der kommer flere børn til gode, frem for enkeltpersoner. Legatet støtter private og frivillige initiativer frem for projekter, der er kommunalt finansieret, eller hvor udgifterne på anden vis dækkes af det offentlige.

Hvad angår de socialpædagogiske projekter lægges der stor vægt på, at støtten kommer børn og unge direkte til gode. Der skal derfor være en nær sammenhæng mellem aktiviteten og den forventede positive effekt for målgruppen.

Ville Heises Legat har til formål at støtte socialpædagogiske og medicinske projekter for børn og unge. Legatet støtter projekter til gavn for børn og unge op til omkring 25 år.

Legatet har tre årlige uddelinger henholdsvis i april, august og november.

Legatportioner til medicinske projekter, hovedsagligt i form af introduktions- og scholarstipendiater, uddeles kun én gang årligt i august med ansøgningsfrist den 1. juni.

Ansøgningsfrister for socialpædagogiske ansøgninger er den 15. marts, den 15. juli og den 15. oktober.

Legatet støtter fortrinsvis projekter, der kommer flere børn til gode, frem for enkeltpersoner. Legatet støtter private og frivillige initiativer frem for projekter, der er kommunalt finansieret, eller hvor udgifterne på anden vis dækkes af det offentlige.

Hvad angår de socialpædagogiske projekter lægges der stor vægt på, at støtten kommer børn og unge direkte til gode. Der skal derfor være en nær sammenhæng mellem aktiviteten og den forventede positive effekt for målgruppen.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 15. juli 2020
  • 15. oktober 2020
  • 15. marts 2021
  • 1. juni 2021
2020-07-15T00:00:00

Kategori:

  • Børn og unge
  • Forskning
  • Samfund og velfærd
  • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

  • Privat fond
2020-03-18T15:36:46

Sidst opdateret

  • 18. marts 2020