Vissing Fonden
Advodan Aalborg
Mølleå 1
9000 Aalborg

+45 96 31 33 00
info@vissingfonden.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   Se Årsrapport   tilbage

Vissing Fonden

foundation detail Fonde 9ae7665b-ef78-4011-a37f-3b06188c3bdf Every Year https://www.fonde.dk//media/6441257/Vissing-Fonden-.png https://www.fonde.dk//media/6441257/Vissing-Fonden-_thumb.jpg Vissing Fonden 2014-07-11T09:05:51 44 Privat fond

Vissingfondens formål er at støtte patientnær forskning inden for cancer og diabetes. Bevillingen skal gøre en væsentlig forskel for at forskningsprojektet, hvortil der søges, kan udføres. Forskellen skal specificeres i ansøgningen.

Fonden yder støtte til patientnær forskning indenfor sygdomsforebyggelse, -diagnostik og - behandling i Danmark. Patientnær forskning forstås som forskning, der kan have umiddelbar indvirkning på patientbehandlingen f.eks. udvikling/vurdering af instrumenter, diagnostiske metoder, behandlingsprincipper, behandling og analyse af indsamlede data. Det er en forudsætning for tildeling af midler, at bevillingen vil gøre en væsentlig forskel for projektet, der ansøges til.

Der kan undtagelsesvist ydes et scolarstipendiat på 10.000 kr/måned til medicinstuderende ved danske universiteter, der påtænker at starte på forskningsår i indeværende år. Der kan kun søges om 12 måneders stipendium. Det forudsættes, at den studerende indskrives som forskningsårsstuderende ved SUND, og at stipendiaten ikke påtager sig andet arbejde i stipendieperioden uden forudgående tilladelse fra fondens bestyrelse.

Indsendelse af ansøgning må kun foregå digitalt. Ansøgningen er administrativt først modtaget, når ansøger har modtaget bekræftelse pr mail på modtagelse af ansøgning. Hvis der ikke modtages en mail, der bekræfter modtagelse af ansøgningen anses ansøgningen ikke som modtaget og behandles ikke.

Vissingfondens formål er at støtte patientnær forskning inden for cancer og diabetes. Bevillingen skal gøre en væsentlig forskel for at forskningsprojektet, hvortil der søges, kan udføres. Forskellen skal specificeres i ansøgningen.

Fonden yder støtte til patientnær forskning indenfor sygdomsforebyggelse, -diagnostik og - behandling i Danmark. Patientnær forskning forstås som forskning, der kan have umiddelbar indvirkning på patientbehandlingen f.eks. udvikling/vurdering af instrumenter, diagnostiske metoder, behandlingsprincipper, behandling og analyse af indsamlede data. Det er en forudsætning for tildeling af midler, at bevillingen vil gøre en væsentlig forskel for projektet, der ansøges til.

Der kan undtagelsesvist ydes et scolarstipendiat på 10.000 kr/måned til medicinstuderende ved danske universiteter, der påtænker at starte på forskningsår i indeværende år. Der kan kun søges om 12 måneders stipendium. Det forudsættes, at den studerende indskrives som forskningsårsstuderende ved SUND, og at stipendiaten ikke påtager sig andet arbejde i stipendieperioden uden forudgående tilladelse fra fondens bestyrelse.

Indsendelse af ansøgning må kun foregå digitalt. Ansøgningen er administrativt først modtaget, når ansøger har modtaget bekræftelse pr mail på modtagelse af ansøgning. Hvis der ikke modtages en mail, der bekræfter modtagelse af ansøgningen anses ansøgningen ikke som modtaget og behandles ikke.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. marts 2020
 • 1. september 2020
2020-03-01T00:00:00

Kategori:

 • Forskning
 • Sundhed og forebyggelse

Egenkapital (1.000 kr.)

 • 298.285

Årets resultat (1.000 kr.)

 • 22.120

Fondstype

 • Privat fond

Bestyrelsesmedlemmer

 • Hans-Henrik Horsted Eriksen (Formand)
  Niels Hermansen 
  Allan Højbak
  Anne Marie Hasselholm
2019-09-11T18:02:46

Sidst opdateret

 • 11. september 2019