Winberg Fond
Vingårdsgade 22
9000 Aalborg

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   Se Årsrapport
  tilbage

Winberg Fond

foundation detail Fonde 083c02d0-7410-445a-9c46-390cd629b989 Every Year https://www.fonde.dk//media/6841457/Skaermbillede-2018-11-08-kl-104619.png https://www.fonde.dk//media/6841457/Skaermbillede-2018-11-08-kl-104619_thumb.jpg Winberg Fond 2018-11-08T10:38:41 44 Privat fond

Fondets formål er at anvende midler med henblik på at støtte økonomisk trængte jurastuderende, matrikuleret ved universiteter i Danmark og færdiguddannede jurister, uanset arbejdsområde.

Studerende/færdiguddannede jurister med tilknytning til Aalborg har førsteret til at modtage legater.

Videre er det Fondets formål at støtte øvrige studerende, der er matrikuleret ved universiteter i Danmark.

Den økonomiske støtte gives til de pågældende personer med henblik på disses videreuddannelse i Danmark eller i udlandet. Der vil normalt ikke blive tildelt legater med beløb på mindre end kr. 5.000,00.

Ansøgere skal medsende anbefalinger, og ansøgere til studielegater skal dokumentere at være optaget på et universitet eller lignende læreanstalt. Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed på mindst 3 måneder, og legater til kortere rejser vil kun blive tildelt i tilfælde, hvor der ikke er tale om studierejse men om et konkret forskningsprojekt. Der ydes ikke støtte til grupperejser.

Ansøgningen til Fondet skal være indsendt senest den 1. juni i det år, hvor der ansøges om et legat. Ansøgningen skal sendes med helt almindelig post. 

Du skal fremsende materialet til følgende adresse:
Grete Saxager
Ny Høstmarkvej 32, Mou
9280 Storvorde

Fondets formål er at anvende midler med henblik på at støtte økonomisk trængte jurastuderende, matrikuleret ved universiteter i Danmark og færdiguddannede jurister, uanset arbejdsområde.

Studerende/færdiguddannede jurister med tilknytning til Aalborg har førsteret til at modtage legater.

Videre er det Fondets formål at støtte øvrige studerende, der er matrikuleret ved universiteter i Danmark.

Den økonomiske støtte gives til de pågældende personer med henblik på disses videreuddannelse i Danmark eller i udlandet. Der vil normalt ikke blive tildelt legater med beløb på mindre end kr. 5.000,00.

Ansøgere skal medsende anbefalinger, og ansøgere til studielegater skal dokumentere at være optaget på et universitet eller lignende læreanstalt. Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed på mindst 3 måneder, og legater til kortere rejser vil kun blive tildelt i tilfælde, hvor der ikke er tale om studierejse men om et konkret forskningsprojekt. Der ydes ikke støtte til grupperejser.

Ansøgningen til Fondet skal være indsendt senest den 1. juni i det år, hvor der ansøges om et legat. Ansøgningen skal sendes med helt almindelig post. 

Du skal fremsende materialet til følgende adresse:
Grete Saxager
Ny Høstmarkvej 32, Mou
9280 Storvorde

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2020
2020-06-01T00:00:00

Kategori:

 • Almennyttig
 • Uddannelse

Egenkapital (1.000 kr.)

 • 7.540

Årets resultat (1.000 kr.)

 • 369

Fondstype

 • Privat fond

Bestyrelsesmedlemmer

 • Grete Saxager
  Claus Fischer
  Kristen Skjødt
2020-03-18T16:07:58

Sidst opdateret

 • 18. marts 2020